גבעתיים מתחם 32

פרויקט פינוי של 73 דירות ובניית 165 דירות ועוד מסחר ומשרדים בהיקף 10,000 מ"ר.
הפרויקט מקודם תכנונית, כולל תב"ע ותכנון מקיף.

אדריכל הפרויקט הינו אריאל וינטר בשילוב עם אדריכל רני זיס.

תפריט